Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Onze pijlers

De Academy biedt up-to-date onderwijs en opleiding aan voor met name zorgprofessionals binnen en buiten het Prinses Máxima Centrum. Het gaat vooral om verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, paramedici en medisch specialisten, al dan niet in opleiding. Regelmatig is er ook scholing voor researchers en andere medewerkers. We maken zoveel mogelijk maatwerk en spelen in op de doorontwikkeling van de professionals. Dat betekent dat we het niveau van kennis en kunde jaarlijks kunnen opschroeven. De ontwikkelingen in de kinderoncologie worden op de voet gevolgd en direct vertaald naar onderwijs en opleiding voor alle doelgroepen.

State of the art onderwijs en opleiding

We volgen actuele leerontwikkelingen en benchmarken met de beste opleiders. We maken op de werkvloer meer gebruik van  elkaars expertise en informeel leren van elkaar. Het fysieke onderwijs kent verschillende werkvormen voor optimale uitdaging. Deze pijler is vooral gericht op de eigen medewerkers, maar diverse opleidingen staan ook open voor zorgprofessionals van buiten het Máxima.

Nationaal en internationaal kennisdelen

Landelijk zijn er programma’s voor studenten aan hbo‘s en universiteiten, voor arts-assistenten kindergeneeskunde, en voor kinderartsen en verpleegkundigen in de Shared Care Ziekenhuizen. We bieden bij- en nascholing aan voor professionals in de kinderoncologie. Regelmatig worden ook huisartsen en kinderartsen uit de andere ziekenhuizen betrokken bij onze scholing. De internationaal georienteerde Master Course Pediatric Oncology is bedoeld voor Nederlandse en buitenlandse kinderartsen in opleiding voor kinderarts-oncoloog. In de nabije toekomst gaan we een Europees Engelstalig topprogramma voor kinderoncologie-verpleegkundigen opzetten. Tot slot organiseert de Academy vele congressen voor binnen- en buitenlandse professionals kinderoncologie, actief in de zorg en/of research.