Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Ons team

Het team van de Academy bestaat uit 4 verschillende afdelingen en de staf.

 • Leren en Opleiden
 • Stagebureau en docentenplanning
 • Congresbureau en scholingen
 • Outreach

Het team Leren & Opleiden (L&O) houdt zich  bezig met:

 • Ontwikkelen van het leeraanbod
 • Monitoren en stimuleren van de kwaliteit van onze opleidingen
 • Ontwikkelen en aanbieden van optimale leerfaciliteiten
 • Inzet van digitale lasertechnologieën
 • Subsidieaanvragen & -rapportages
 • Beheer & behoud accreditaties

Het team Stagebureau en docentplanning houdt zich  bezig met: 

 • Faciliteren van alle (wetenschappelijke en zorg) stages, zoals laborant, verpleegkundige, AIOS, pedagogisch zorgverlener en diëtist
 • Organisatie van externe stages voor onze verpleegkundigen in opleiding tot kinderverpleegkundige
 • Indeling en planning van de docenten voor de diverse opleidingen, congressen en scholingen

Het team Congresbureau houdt zich  bezig met:

 • Ondersteunen van de afdeling Leren & Opleiden bij de organisatie van scholingen
 • Organiseren van (internationale) congressen, symposia, opleidings- & ontwikkelingsactiviteiten

Het team Outreach bestaat uit een managementteam, arts-onderzoekers, kinderoncologen, een projectmanager data, kinderoncologie verpleegkundige, medisch pedagogisch zorg medewerkers en natuurlijk onze internationale (PhD) collega’s die werkzaam zijn in onze twinning ziekenhuizen.

Het hele team richt zich op het verbeteren van de overlevingskansen van kinderen met kanker op globaal niveau. 

Middels het uitwisselen van kennis en kunde binnen onze ‘’twinning programma’s’’, werken we samen met ziekenhuizen in lage- en middel inkomenslanden aan diverse aspecten die van invloed zijn op de overleving van kinderen met kanker. Dit vraagt om een brede aanpak en een multidisciplinair team.