Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Over de Academy

Naast zorg en onderzoek vormen onderwijs en opleiding een kernactiviteit van het Prinses Máxima Centrum. Om de beste zorg te leveren door hoog gekwalificeerde medewerkers, is een excellent onderwijs en opleidingsprogramma noodzakelijk.
Voor de oprichting van het Máxima was er geen landelijk programma voor de opleiding van verpleegkundigen en medisch specialisten in de kinderoncologie. Deze opleidingen zijn inmiddels gerealiseerd en erkend door landelijke organisaties zoals CZO (College Zorg Opleidingen), RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) en NVK (Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde).

Hierdoor beschikten we al voor de opening van het Máxima over gespecialiseerde kinderoncologieverpleegkundigen, kinderoncologische profileringsstages voor arts-assistenten in opleiding tot kinderarts en een gestructureerd fellowshipprogramma van 2,5 jaar voor kinderartsen in opleiding tot kinderoncoloog. Bovendien volgen alle zorgprofessionals een bij- en nascholing voor de kinderoncologie.  

Onze toekomstplannen
  • We streven er naar dat 90% van onze verpleegkundigen de specialisatie kinderoncologie met succes afrondt en minimaal eens in de 5 jaar een bij- en nascholing volgt. Het fellowprogramma is een verplicht onderdeel voor alle nieuwe kinderoncologen.
  • Voor de paramedische professionals wordt een onderwijsprogramma op maat ontwikkeld dat landelijk beschikbaar komt.
  • Wij zorgen dat er in Nederland een uniform onderwijsprogramma komt voor alle geneeskunde studenten, kinderartsen in opleiding en alle professionals in de Shared Care Ziekenhuizen betrokken bij de kinderoncologische zorg.
  • Ook als kennisinstituut zal ons centrum in de toekomst internationaal een toonaangevende rol spelen.

Outreach
Er was een beperkt aantal twinning programma’s tussen enkele kinderoncologische centra en ziekenhuizen in ontwikkelingslanden. Het Máxima heeft geholpen bij de oprichting van stichting World Child Cancer-NL en heeft de twinning programma’s overgenomen en verdiept. Dit zogenaamde Outreach programma genereert veel kennis relevant voor kinderen met kanker in die landen maar ook in Nederland.

In de toekomst kan het Máxima met de financiële steun van World Child Cancer-NL de twinning programma’s verder structureren en uitbreiden naar uiteindelijk 10 ziekenhuizen in ontwikkelingslanden.