Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Talentprogramma kinderoncologie in het Prinses Máxima Centrum

Het Prinses Máxima Centrum wil dé plek zijn voor topresearch en innovatieve diagnostiek en behandeling. Juist de combinatie van zorg en research op één plek, samen met onderwijs en opleiding, maakt het Maxima uniek in haar aanpak. Gedreven professionals, die bekwaam zijn op meerder terreinen, vormen hierbij het fundament. Een belangrijk speerpunt is daarom het aantrekken van nationale en internationale toptalenten, die worden opgeleid tot experts en leiders in het veld en in staat zijn de geworven kennis nationaal én internationaal te delen.

In dit kader heeft de Academy van het Máxima een exclusief talentprogramma opgezet met als doel de topspecialisten van de toekomst op te leiden. Studenten, student-onderzoekers, medisch specialisten in-opleiding en zorgprofessionals die zich op een onderzoeksgebied willen specialiseren in de kinderoncologie, kunnen een op maat gemaakt opleidingsprogramma volgen in het Máxima. Hiermee ondersteunen we de ontwikkeling van talenten in verschillende fases van hun opleiding.

Voor elk talent geldt dat er de potentie én uitgesproken ambitie moet zijn om een internationaal toonaangevend kinderoncologisch specialist te worden. Met het talentprogramma dienen dus voor een belangrijk deel de allerbeste kinderoncologische medisch specialisten of andere professionals van de toekomst opgeleid te worden. Na de opleiding zal een deel van de talenten uitvliegen naar andere centra in de wereld, waarmee een groot en waardevol internationaal netwerk opgebouwd wordt. Het talentprogramma van het Máxima dient dan ook gezien te worden als een programma waarmee wereldwijd de topspecialisten voor de kinderoncologie van de toekomst opgeleid worden.

De vijf fases van het talentprogramma

Het talentprogramma biedt vijf programma’s op verschillende niveaus, hieronder op een rij:

  1. Studenten doen in het Máxima een wetenschappelijke stage op het gebied van kinderoncologie. Dat zijn er nu jaarlijks vele tientallen, en de verwachting is dat het aantal gaat toenemen. Elk jaar willen we vier studenten de kans bieden om als ‘Student Talent’ onderzoeksresultaten van hun stage te presenteren op een internationaal congres.
  2. Bij student-onderzoekers gaat het om (meestal) geneeskundestudenten die tijdens hun studie al veelbelovend onderzoek hebben gedaan, wat heeft geleid tot één of meer publicaties in een peer-reviewed tijdschrift. Deze talenten kunnen solliciteren op het zogenaamde MMPP: Máxima MD/PhD programma. Tijdens dit programma wordt de research voortgezet en geïnvesteerd in de benodigde cursussen en congressen om de ontwikkeling van de student-onderzoekers te stimuleren. Deze fase wordt afgerond met een proefschrift, met een betaalde aanstelling van maximaal 1,5 jaar in aansluiting op het afronden van de studie.
  3. 'Research AIOS kinderoncologie‘ zijn gepromoveerde artsen in opleiding tot medisch specialist (en heel soms andere professionals in opleiding of artsen die nog niet gepromoveerd zijn), die hun wetenschappelijk onderzoek combineren met hun specialisatie of opleiding. Het talentprogramma gaat om de financiering van het researchgedeelte. Het doel is om deze talentvolle groep vroegtijdig aan ons te binden, zodat zij hun wetenschappelijk onderzoek kunnen voortzetten en uitbreiden tijdens hun specialisatie.
  4. Bij fellows met een verlengde aanstelling gaat het om een selecte groep specialisten die wij opleiden tot de allerbeste kinderoncologen of andere kinderoncologische professionals. Met dit verlengde fellowship geven we hen tegelijkertijd de tijd en de kans om zich verder op te ontwikkelen op het gebied van research door onder andere een eigen onderzoeksprogramma op te zetten en een sterk internationaal netwerk op te bouwen. De combinatie van excellente zorg, onderzoek en een krachtig netwerk is essentieel om een nieuwe generatie topspecialisten op te leiden; zij die echt het verschil gaan maken. Soms zal het profiel anders zijn: verdieping in management, Outreach of onderwijs, ook van groot belang voor het Máxima.
  5. Het vijfde onderdeel tot slot richt zich op medisch specialisten van buiten met toegevoegde waarde voor het Máxima, die zich willen specialiseren in de kinderoncologie, zoals neurologen, orthopeden, chirurgen, neurochirurgen, radiologen of radiotherapeuten. Op deze manier brengt het Máxima aanvullende, nu (grotendeels) ontbrekende specialistische kennis in huis. Deze vijfde fase van het talentprogramma staat ook open voor interne zorgprofessionals die zich extern (verder) willen specialiseren in een specifiek kinderoncologisch vakgebied of behandeling, wat van groot belang is voor het Máxima omdat ze die opgedane kennis en ervaring weer mee terugnemen.

Procedure met betrekking tot vacatures

Voor de meeste fasen kan er doorlopend worden gesolliciteerd op een plek als talent. Afhankelijk van de kandidaat, de vacatureruimte en of er andere kandidaten zijn, wordt al dan niet ad-hoc een sollicitatieprocedure opgestart. Voor de fellows is er 2 keer per jaar de mogelijkheid om te solliciteren, met als deadline 1 februari en 1 oktober.


Selectie van de kandidaten

De selectiecommissie kent een gevarieerde samenstelling, afhankelijk van de kandidaat en om welke fase van het talentprogramma het gaat. Enkele malen per jaar worden gesprekken gepland, met de mogelijkheid van ad-hoc afspraken. De commissie komt gezamenlijk tot het besluit om een kandidaat wel of niet aan te nemen, uiteraard binnen de gestelde financiële kaders. Voor fellows met een andere specialisatie wordt de selectiecommissie op maat aangepast.