Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Talentprogramma kinderoncologie in het Prinses Máxima Centrum

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is een Nederlands, Europees en wereldwijd kinderoncologisch expertisecentrum met een grenzeloze ambitie: alle kinderen met kanker genezen, met een optimale kwaliteit van leven. Excellente zorg, research en opleiding, geleverd door excellente professionals, samengebracht in  het Prinses Máxima Centrum, is daarvoor cruciaal.

In dit kader is een speciaal talentenprogramma opgezet vol met ambities. Het Prinses Máxima Centrum is het grootste centrum van Europa op kinderkanker gebied. Door de unieke integratie van patiëntenzorg, research en opleiding biedt het Prinses Máxima Centrum een ideale omgeving om talenten in de kinderoncologie te scholen tot experts en leiders op het gebied van kinderkanker. Kinderartsen in opleiding, kinderoncologen, psychologen, kinderchirurgen, verpleegkundigen en andere specialisten kunnen een op maat gemaakt opleidingsprogramma volgen in het Prinses Máxima Centrum. Alleen zeer talentvolle specialisten, uit Nederland en het buitenland, komen voor het talentenprogramma in aanmerking.

De volgende profielen worden onderscheiden (uitgewerkt voor kinderoncoloog, maar ook van toepassing op andere specialismen, zoals de snijdende specialismen, radiotherapeut, neuroloog en patholoog):

  1. Nog geen kinderoncoloog
    1. Al gepromoveerd: klinisch fellowship met postdoc research
    2. Niet gepromoveerd: klinisch fellowship met promotieonderzoek
  2. Al wel kinderoncoloog
    1. Al gepromoveerd: Junior kinderoncoloog met opzetten eigen researchgroep.
    2. Niet gepromoveerd: Junior kinderoncoloog met promotieonderzoek


Procedure met betrekking tot vacatures:

Er kan doorlopend worden gesolliciteerd op een plek als talent, en afhankelijk van de kandidaat, de vacatureruimte en de beschikbaarheid van andere kandidaten, wordt al dan niet ad-hoc een sollicitatieprocedure opgestart. Wel wordt er 1-2 keer per jaar een meer formele oproep gedaan om te solliciteren, zowel in binnenland als buitenland, om mensen te attenderen op deze mogelijkheid. Daarbij wordt enerzijds gewerkt met collega’s die al in portefeuille zitten, in positieve zin zijn opgevallen, of die ons worden aangeraden, anderzijds met mond-tot-mond reclame, oproepen op de websites van SKION en Prinses Máxima Centrum, een aankondiging via de vertegenwoordigers van de AIOS kindergeneeskunde en gericht andere specialismen, aankondigingen op websites van beroepsverenigingen zoals SIOP, EHA, ASH, COG en tijdens congressen.

Selectie van de kandidaten:
In de selectiecommissie nemen voor de kinderoncologen deel de opleider en plaatsvervangend opleider fellows, de Clinical Directors, de Managing Director Care, en de Chief Medical Officer. Enkele malen per jaar worden gesprekken gepland, met de mogelijkheid van ad-hoc afspraken. Zij komen gezamenlijk tot het besluit om een kandidaat wel of niet aan te nemen, uiteraard binnen de gestelde financiële kaders. Voor fellows met een andere specialisatie wordt de selectiecommissie op maat aangepast.