Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Bij- en nascholing 'Professional in kinderoncologie'

Een professional in de kinderoncologie beschikt over actuele kennis van kinderoncologische aandoeningen. Tijdens de bij- en nascholing ‘Professional in de kinderoncologie’ worden de meest recente medische en verpleegkundige ontwikkelingen behandeld en komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: hemato-oncologie, solide tumoren, hersentumoren en palliatieve- en ondersteunende zorg aan kinderen met een oncologische aandoening. We verwachten een diverse groep van ongeveer 40 deelnemers met verschillen in functies en ervaring, waardoor iedereen van elkaar kan leren.
Programma

Klik hier voor het complete programma. Dit voorjaar is er geen extra verdiepingsdag voor Data, Trial en Research, in het najaar weer wel.

Doelgroepen

Deze bij- en nascholing is zeer geschikt voor Kinderoncologie verpleegkundigen (eens in 5 jaar verplicht), Verpleegkundig specialisten, Kinderverpleegkundigen die werken met kinderen met kanker, Paramedici, A(N)IOS kindergeneeskunde, Researchverpleegkundigen, Datamanagers, Trialmanagers en Researchers (promovendi en postdocs).

Data & locatie

De scholing voor voorjaar 2019 zit inmiddels vol. Zodra de data voor najaar 2019 bekend zijn, worden deze hier gepubliceerd.

Kosten

De kosten voor de 6-daagse training bedragen € 495,- per deelnemer incl. lunches excl. lesmateriaal (leerboek Kinderoncologie – uitgeverij Tijdstroom € 85,- ).

Voor meer informatie: academy@prinsesmaximacentrum.nl.