Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Bij- en nascholing 'Professional in de kinderoncologie'

Een professional in de kinderoncologie beschikt over actuele kennis van kinderoncologische aandoeningen. Tijdens de 6-daagse bij- en nascholing ‘Professional in de kinderoncologie’ worden de meest recente medische en verpleegkundige ontwikkelingen behandeld en komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: hemato-oncologie, solide tumoren, hersentumoren en palliatieve- en ondersteunende zorg aan kinderen met een oncologische aandoening.

Daarnaast besteden we aandacht aan scenario training 'Vitaal bedreigd kind'.

We verwachten een diverse groep van ongeveer 40 deelnemers met verschillen in functies en ervaring, waardoor iedereen van elkaar kan leren.

Doelgroepen
Deze bij- en nascholing is zeer geschikt voor Kinderoncologie verpleegkundigen (eens in 5 jaar verplicht), Verpleegkundig specialisten, Kinderverpleegkundigen die werken met kinderen met kanker, Paramedici, A(N)IOS kindergeneeskunde, Researchverpleegkundigen, Datamanagers, Trialmanagers en Researchers (promovendi en postdocs).

Programma

Deze scholing vindt in 2023 alleen plaats in het najaar.

De afgelopen jaren hebben vele zorgcollega’s de succesvolle Bij- en nascholing ‘Professional in de Kinderoncologie’ gevolgd. Op basis van de evaluaties en opgevraagde feedback gaan we deze scholing herzien en nog verder aanpassen naar de behoeften van de doelgroep. Dit vergt enige tijd en daarom zal in 2023 de Bij- en nascholing alleen maar in najaar 2023 plaatsvinden. Zodra het programma en de data bekend zijn, zullen wij deze hier publiceren.

Mocht je vragen hebben of wil je op de hoogte gehouden worden, stuur dan een mail naar academy@prinsesmaximacentrum.nl